Co děláme

Poměrně dlouhou dobu nám trvalo najít krátkou a výstižnou odpověď na tuto jednoduchou otázku.

Snažíme se o udržení nebo znovu nastavení harmonie v našich tělech, především nastavením vibrací shodných s vibracemi makrokosmu. Pokud Vám to připomíná kvantovou fyziku, pak máte pravdu. Prvky kvantové fyziky jsou v našich terapiích také obsaženy.

Snažíme se měnit pohled lidí na příčiny, které nás špatným způsobem ovlivňují a samozřejmě také mění.

Ze složitých teorií děláme jednoduchou praxi.

Je toho poměrně dost, čím se zabýváme a vše se snažíme směřovat k jednomu cíli a tím je celkový pocit pohody, harmonizace. Povídat bychom o naší práci mohli celé hodiny. To ovšem není možné, aniž byste Vy chtěli. Jak už název naší společnosti – Qi Pohoda Styl – napovídá, snažíme se odlehčeným způsobem a někdy snad i s trochou humoru, nejenom ukázat ostatním cestu k tomu být a cítit se v pohodě a přitom si zachovat svůj styl. Který všichni máme, i když si to zrovna nemusíme uvědomovat.

Spojili jsme tisíciletími ověřené znalosti a praktiky dálného východu, především Číny, s po generace ověřenými a často i nejmodernějšími postupy civilizace naší – západní. Tak abychom zároveň mohli využít ve svůj prospěch to dobré a přitom ještě mohli „normálně“ fungovat ve společnosti, ve které žijeme, chceme žít nebo jsme zatím nuceni žít.  To vše jako jeden celek umožňuje zcela ojedinělým způsobem náš organizmus přivést do stavu harmonie a v takto nově nastoleném stavu se i nadále udržet.

V České republice, stejně jako na celém světě, se používá s dobrými nebo horšími výsledky nespočet harmonizačních technik, které ani všechny nemůžeme znát. Z nám známých harmonizačních přístupů, jsme si pro praxi ponechali pouze TY, které se nám osvědčily ať už jako samostatná harmonizační technika nebo jako vhodná doplňující metoda k jiné metodě nebo postupům, které mohou nastolit harmonizaci organizmu anebo jsou schopné harmonický stav udržet a posilovat.

Znalost a využití systému nám může pomoci lépe se orientovat v informační spleti polopravd a vyhnout se zbytečným „boulím“, které nám život může uštědřit a slepým uličkám, kterých je v této oblasti opravdu hodně a mohou být velmi zrádné.

 

 

Téměř vše, co děláme, má jediný cíl. Navodit (těmi nejvhodnějšími způsoby), popřípadě udržet harmonii mezi Qi (energií) Yang (Jang) a Qi (energií) Yin (Jin) a předčasně neztrácet esenci Jing (Ťing). Podle tradiční čínské medicíny se rodíme s ojedinělým množstvím životní esence Jing (jakýsi druh energie), která nás celý život vyživuje a kterou na druhé stráně během života ztrácíme. Délka našeho života je podle tradiční čínské medicíny především dána množstvím této esence a naší schopností nakládat s ní co nejlépe, aby nedocházelo k rychlejšímu úbytku, než je bezpodmínečně nutné. Na rozdíl od Qi (energie) Yang (Jang) a Qi (energie) Yin (Jin), se dá říci, že esenci Jing (Ťing) je poměrně složité, náročné a pro člověka žijícího „západním“ způsobem života téměř nemožné doplňovat.

Podle tradiční čínské medicíny pouze při nerovnováze Qi (energie) Yang (Jang) a Qi (energii) Yin (Jin), může dojít ke vzniku problému. Následky nerovnováhy mohou mít projevy od mírných, nenápadných, až po silné a rychle nastupující. Pokud včas nedojde k harmonizaci, vyrovnání  Qi Yang a Qi Yin. Ať už přirozenou, tělu vlastní samoregulační schopností – pokud to organizmus ještě umí nebo zvládá – nebo harmonizačním zásahem zvenčí, mohou se z těchto prvotních problémů stát problémy vleklé. Podle našich zkušeností se v takových případech změní průběh, projev potíží a často se změní i místo působení. Tady někde začíná – chtělo by se říct - nekonečný příběh, ale není to pravda. Tento příběh konec má a je pouze na nás, jestli bude šťastný nebo nikoliv. Můžete se chovat jako většina lidí a „skákat“ z jednoho následku na druhý. Dnes „vyřešíte“ jeden problém a zítra nebo za měsíc budete muset řešit zdánlivě úplně jiný. Nebo prostě můžete jen tak v pohodě harmonizovat Qi Yang a Qi Yin. Věřte, že je to mnohem příjemnější a vše se ještě zesílí, když se začnou objevovat první pozitivní výsledky. Možná se nebudete stačit divit, co vše jste považovali za normální a přiměřené svému věku. Asi víte, že podle tradiční čínské medicíny a nakonec i podle Bible, bychom se měli dožít sto dvaceti let. Pokud se jich člověk nedožije, umírá předčasně. Dráždí Vás toto tvrzení? Musíte se mu smát? Pak vězte, někteří biologové dnešní doby hovoří o hranici věku člověka někde kolem sto třiceti let. Pro nás není důležité usilovat o sto dvacet nebo o sto třicet let. Podle nás je mnohem důležitější, v jaké kondici po celý svůj život budeme a zda budeme schopni si života užívat. Nestaňte se odevzdanými diváky svých ubývajících sil. Po osmdesátce Vás už nejspíš nadbytek Qi (energie) nebude nutit skákat přes plot. Nicméně, přelézt ho, může být pořád ještě dobrá výzva.  

Nemožné na počkání a zázraky do tří dnů se někdy podaří i u nás, ale  očekávat byste je od nás  neměli. Soustavné vedení, k předem společně vytčenému cíli, však ano.

Snažíme se Vám vyjít vstříc i v našich prezentacích, které jsou tématicky zaměřené především na taoistickou filozofii a tradiční čínskou medicínu v podobě, která může být zajímavá pro každého z Vás i když Vám tato témata zrovna nic neříkají. Budeme velice rádi, když nám dáte inspiraci k vytvoření prezentace, která Vám chybí. Všechny prezentace namlouváme a Vy tak máte na výběr, zda si text budete číst nebo zda budete jen tak poslouchat. 

Námi poskytované služby nejsou zdravotními službami.

Poradenstvím a praktickými harmonizačními technikami, prováděnými certifikovaným terapeutem, se snažíme o nastolení rovnováhy v organizmu. Harmonizačními metodami, které považujeme za nejdůležitější, jsou především směry tradiční čínské medicíny včetně Feng-Shui, Yi-Jing(u), Qi-Gong (Čchi-Kunk(u)) a astrologie. Reconnective Healing, The Reconnection. Řízená a kontrolovaná detoxikace, biorezonanční terapie, energetická psychologie, dietetika, posilování a udržování svalového a kosterního systému a některé další. Všechny námi používané techniky se snažíme neustále rozvíjet a jejich účinnost potvrzovat v praxi.

S našimi organizmus harmonizujícími technikami a postupy se můžete blíže seznámit pod záložkou NAŠE SLUŽBY.

Chráníme Vaše osobní data

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) ZDE.