Lucie noci upije…

Většina z Vás nejspíš zaznamenala svátek Lucie, který připadá na třináctého prosince. Většinu jmen v kalendáři přecházíme bez povšimnutí, pokud zrovna nejde o jméno naše nebo jméno někoho z našich blízkých. Zbystříme, pokud je se jménem spojena nějaká pranostika, lidová průpovídka anebo pořekadlo. Právě se jménem Lucie je spojena snad jedna z nejznámějších pranostik: „Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Oblíbená je zejména u lidí, kteří zimu a zimní období zase tak moc nemusí. Pranostika s Lucií určovala časový zlom, kdy se noc přestala prodlužovat na úkor dne a blížila se doba, kdy se noc začne opět zkracovat a den prodlužovat. Úmyslně píši určovala, poněvadž v dnešní době to již pravda není. Nepochybuji o tom, že jste si toho všimli všichni. Lucie slaví svůj svátek a noc se stále,  i když mírně, prodlužuje. Vysvětlení mezi pranostikou a skutečností je více, ale musím říci,  že jsem se nesetkal s vysvětlením, ve kterém bych viděl skutečnou podstatu věci, a tak jsem se rozhodl napsat tento článek, ve kterém se Vám snažím představit svůj pohled a odůvodnění vzniklé chyby. Jako vždy i nyní nechám na Vás, zda mé vysvětlení přijmete nebo nikoliv.

Aby bylo zcela jasné, z jakých pramenů vychází mé tvrzení o dnes již neplatné pranostice, musíme se vrátit daleko do historie. Do doby, kdy samotná pranostika vznikla. Den vzniku těžko dohledáme, ale jisté je, že vznikla v době, kdy jsme používali kalendář Juliánský. Přechodem na kalendář Gregoriánský (důvodem bylo napravení chyby kalendáře Juliánského), který používáme nyní, došlo k časovému posunu. Lucie stále slaví svátek třináctého prosince, a to je ta chyba. Pokud by měla pranostika s Lucií odpovídat skutečnosti, musela by Lucie, podle Gregoriánského kalendáře, slavit svůj svátek později. Snad pro ještě lepší pochopení, použiji příkladu z ne tak dávné minulosti. Tím příkladem je Velká říjnová socialistická revoluce, která vypukla 25. 10. 1917 podle Juliánského kalendáře, který se v Rusku používal. Podle Gregoriánského kalendáře, který se používal u nás, padl den Velké říjnové revoluce na 7. 11. 1917. Jestli dobře počítám, jde o rozdíl třinácti dnů. Pokud k třináctému prosinci, kdy má svátek Lucie připočítáme třináct dnů, dostaneme se na dvacátého šestého prosince. Stačí rychlý pohled do kalendáře, ve kterém vidíte čas východu a západu slunce, a hned víte že je to den, kdy se noc začíná zkracovat a tím pádem se začíná prodlužovat den. Nejde to jinak. Ve světě energií, kde makrokosmos je hlavní hybnou silou, není nic stálé. Yang se mění v Yin a obráceně. Pro správnost musím uvést podstatnou skutečnost. Výpočet třinácti dnů je dnes již nepřesný. Pro jednoduchost jsem použil k výpočtu rok 1917. Rok Juliánského kalendáře je o nějakou tu minutu delší, čímž dochází k neustálé odchylce od kalendáře Gregoriánského. Pranostiky, lidová rčení nebo pořekadla vzniklá v době kalendáře Juliánského, jsou podle mne, z uvedených důvodů dnes již neplatná. Pro Vás, které téma kalendářů příliš nezajímá musím říci, že jsou národy, které Juliánský kalendář používají do dnešních dnů.

Přeji Všem pohodové zimní dny ve zdravém životním stylu, ať už se řídíte kalendářem Juliánským, Gregoriánským nebo podle mého názoru tím nejpřesnějším, Čínským.

Zdeněk Vémola

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů