Rok (ne jenom) Zemského Divokého prasete

Člověk se ani nenadál a po oslavě Nového roku, tady máme příchod nového roku čínského. Pro mě a zřejmě i spoustu z Vás, je příchod čínského nového roku důležitější a zajímavější než nový rok spojený s kalendářem Gregoriánským, který se používá u nás. Pro Vás, kteří se teprve s pravidly čínské filozofie seznamujete uvedu, že jde o změnu zcela zásadní. S novým čínským rokem se mění Qi (čchi – energie makrokosmu) roku a také směr proudění Qi. Jen tak na okraj a pro úplnost, Qi bude letošní rok proudit z jihozápadu. Proudění Qi je něco zcela jiného než charakter Qi. Osobitých rysů Qi máme dvanáct a ty se pravidelně opakují. Ke každému z dvanácti charakterů Qi přiřadili Číňané jednoho ze zástupců fauny, abychom si dokázali nejenom vystižení podstaty Qi lépe představit, ale také abychom věděli, jaký vliv na nás Qi toho daného roku bude mít. Máme tak dvanáct Pozemských větví (znamení) Čínského horoskopu. Jak jistě víte, nebo jste právě teď pochopili, neurčují charakter roku tato znamení, ale právě naopak. Tato zvířata byla vybrána právě kvůli podobnosti svého projevu s charakterem roku, ke kterému byla přiřazena. Dnešní článek není o dvanácti Pozemských větvích, ale pouze o třech. Dvěma, které nás ovlivňovaly ve dvou minulých letech a jedna, která na nás působí právě teď a bude až do 24. ledna roku 2020. Tou současnou je Qi Zemského Divokého prasete. Dovolte, abych se posunul v čase a začal rokem 2017, kdy se svou Qi roku kraloval Ohnivý Kohout. Pokusím se velmi zjednodušeně poukázat na hlavní osobité rysy, abyste si mohli lépe dosadit souvislosti s tím, co se například dělo Vám, nebo co jste pozorovali ve společnosti kolem sebe. Kohout má velkou představivost a jedná s dobrým úmyslem. Je pořádku milovný, chytrý, přesný, čestný a často bývá nepochopený. Miluje argumentace a diskuze. Je posedlý pořádkem v penězích a je schopen udělat rozpočet na cokoliv. Pokud bude mít možnost, bude tím nejlepším výběrčím daní ze všech dvanácti Pozemských větví. Kohout touží po uznání a je úplně jedno, zda jde o Kohouta Ohnivého, Zemského, Kovového, Vodního nebo Dřevěného. Charakter roku Kohouta nás může nutit k prosazování svého způsobu myšlení i když může být zcela nevhodné. Takovým případem může být v roce Kohouta způsob myšlení člověka narozeného ve znamení Zajíce. Jinými slovy to znamená, že by se Zajíc neměl snažit Qi roku Kohouta „předělat“ k obrazu svému. Komplikoval by si tím život a nikdy se mu to nemůže podařit. Naopak by se měl Zajíc snažit přednosti Kohouta co nejlépe včlenit do svého myšlení a chování Zajíce. Jen tak může zůstat v harmonii se Qi roku Kohouta.

Pro většinu lidí poměrně náročný rok Kohouta, vystřídal rok Zemského Psa. Byl to rok 2018 a nebyl také zrovna oddychový. Jsou to dva po sobě jdoucí roky, které nemusí být všeobecně vnímány za snadné. Kladou zvýšené nároky na celou společnost. Pes je zastáncem práva, spravedlnosti a poctivé hry. Horlivě hájí práva druhých. Má pocit, že vidí do lidí, a často tomu tak je a také si myslí, že bezpečně rozezná dobrého člověka od špatného. Pes rozděluje lidi pouze do dvou kategorií – přítel nebo nepřítel. Pes bývá také velmi kritický. Jako takový, je Pes předurčen být skvělým soudcem. Charakter roku Psa nás může nutit hledat viníky ve všem a všude. Snaha usvědčit za každou cenu může vést k zásadním chybám, které budou lépe vidět v letech s jinou Qi. Všechny výše uvedené vlastnosti jsou vlastnostmi konkrétních Pozemských větví. Tím, že patří k jednotlivým rokům je jasné, že ovlivňují nás všechny, ať patříme k jakékoliv Pozemské větvi (znamení). Máme dvanáct pozemských větví a tím pádem dvanáct různých pohledů na svět, a také na řešení situací které nás obklopují. Z mého pohledu je to největší překážka v nalezení společného názoru a také řešení. Celá situace se trochu zjednodušuje tím, že vždy tři znamení mají velmi podobný přístup a jsou schopné se shodnout na společné cestě. Tím pádem máme z dvanácti hlavních směrů směry čtyři. Jak se ukazuje i to je moc. Situace se začnou komplikovat v momentu, kdy charakter v našem případě Kohouta anebo Psa, začnou ovlivňovat jiná znamení. Ta se začnou chovat podle Qi, která je ovlivňuje a často si neuvědomují rozdílnost mezi charakterem a způsobem chování, typickým pro své znamení. Výsledek je ve většině případů zoufalý. Lidé by se neměli chovat jako Kohouti, pokud Kohouty nejsou, ani jako Psi, pokud jimi nejsou, nebo jako Draci, pokud nejsou narození v roce Draka a tak podobně. Nejenže by se takto neměli chovat, mělo by jim být i jasné, že se jim nemůže podařit stejně přemýšlet. Jediným přijatelným způsobem je tolerance a vzájemná úcta. Pokud se ve společnosti povede nadměrně posílit Qi roku, například právě Kohouta nebo Psa, můžeme být svědky, jak jinak zdrženliví lidé se „ohnou“ pro kámen a jsou schopni s ním hodit. To vše často bez dostatku důkazů. Musím se ptát: „To jsme vážně neschopní poučit se z minulosti?“

Po těchto dvou letech nás čeká rok uvolněnější, ve kterém mají lidé velkou šanci na odpočinek a zregenerování. Divoké prase je poctivé, otevřené, nezáludné a důvěřivé. Je statečné a má mravní sílu. Divoké prase má vynikající schopnost navázat vztah s ostatními. Nenávidí hádky, má rádo společenské oslavy. Divoké prase, není jenom pohodářské, je i pilné a velmi pracovité. Nabízí se tedy rok vyvážený jak co do práce, tak i do zaslouženého odpočinku a užívání si. Pokud se ve Vaší ulici objeví nový klub, můžete si být celkem jistí, že se o jeho otevření postaral člověk narozený v roce Divokého prasete.

Všech dvanáct charakteristických rysů Qi je pro nás zcela zásadních. Jen je důležité, abychom je využili ve správnou dobu, na správném místě a správným způsobem.

 

Přeji všem, v roce Zemského Divokého prasete všechno nejlepší, snažší život, za práci zaslouženou odměnu, nespočet skvělých zážitků a dostatek odpočinku, který si všichni (většina) po předchozích dvou letech zaslouží.

 

Zdeněk Vémola

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů