Přehled našich základních služeb

Služby, které zde představujeme, jsou seřazeny abecedně (Body Building, Bicom Body Check, Bicom Optima, C.I.C. řízená detoxikace, Dietetika-zásady stravování, EFT, Feng-Shui, Fitness, F-Scan, Osobní Qi hvězdice, Plazmový generátor, Qi Gong, Reconnective Healing - Reconnection, Yi-Jing, Vlajková loď). Jediný důvod, proč jsme tak učinili je ten, abychom nevzbuzovali dojem nadřazenosti jedné metody před druhou. Každá z metod má při harmonizaci organizmu svůj ojedinělý význam. Teprve při osobním setkání se můžeme společně dohodnout, která z metod bude tou nejvhodnější, při snaze o znovunastolení harmonického stavu Vašeho organizmu.   

Pokud nemáte zcela jasno nebo nemáte jednoznačně vybránu metodu, kterou chcete u nás využít k harmonizaci organizmu, doporučujeme PRVNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ. Co to znamená? Považujeme za velice důležité seznámit Vás se způsoby a možnostmi, kterých můžete u nás využít. Říkáme tomu první společné setkání, kde se vzájemně lépe poznáme a Vy si můžete udělat mnohem lepší představu, zda náš přístup bude právě pro Vás. Před tím, než se setkáme je vhodné, sdělit nám datum, čas a místo narození, abychom se na naše setkání mohli mnohem lépe připravit a nemluvili všeobecně, ale mohli se už bavit konkrétně o Vás a Vašem organizmu. Na naše PRVNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ si rezervujte alespoň čtyři hodiny času a 2.500,- Kč, které nám zaplatíte pouze v případě, že ještě po hodině našeho povídání Vám bude náš pohled nejen na harmonizaci organizmu připadat smysluplný. Jinými slovy, pokud do jedné hodiny usoudíte, že náš přístup není pro Vás, rozloučíme se a NEPLATÍTE NIC. Čas našeho setkání je neomezený, využijte vynaložený čas způsobem, abyste odcházeli se zcela jasnou představou dalších možných "kroků".

V rozšířeném popisu služeb naleznete cenu a přibližný potřebný čas pro jednotlivý úkon nebo terapii. Na konci tohoto rozšířeného popisu také naleznete video s velmi zjednodušenou charakteristikou metody nebo terapie.

 

Body Building

Osobní poradenství na téma posilování, které trvá jednu hodinu, u nás stojí          1.000,- Kč nebo 2.000,- Kč za tři hodiny. Pokud se rozhodnete naší nabídky využít, snažte se, abyste si za vynaložené peníze odnesli co nejvíce rad, které budete schopni prakticky využít. Je možné se dohodnout i na roli osobního trenéra a to i v rámci skupiny nebo týmu.

Jak jistě všichni víte, body building v překladu znamená stavba nebo možná ještě lépe řečeno, tvarování těla. Já osobně mám raději slovo posilování. Pojmenování body building dnes většinou vzbuzuje představu svalů gigantických rozměrů. Pod posilováním si můžete a také byste měli, představit si cokoliv ve spojitosti s tvarováním těla a je jedno, zda někdo potřebuje zhubnout, někdo jiný zase přibrat nebo si jen tak udržet postavu a především zdraví. Posilování by Vás mělo nadchnout a v tom lepším případě, stát se neoddělitelnou součástí Vašeho zdravého způsobu života. 

BICOM Body Check neboli BBC

Cena za samostatné provedení posouzení energetického stavu organizmu přístrojem BBC je 1.500,- Kč.

Přístroj Bicom Body Check nám umožňuje především

  • Analýzu energetického stavu organismu
  • Vizualizaci výsledků na tělesných orgánech a tkáních
  • Urychlení vypracování plánu terapie
  • Doporučení terapie pro přístroj BICOM
  • Rychlé a snadné použití

BICOM Optima

Za kompletní terapii, včetně analýzy organizmu přístrojem BBC, Vám vystavíme doklad na 3.500,- Kč. Počítejte alespoň s pěti hodinami volného času. Vzhledem k postupu, který se nám osvědčil, se zřejmě na kratší čas nedostaneme.

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 30 let v lékařství a přes 15 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie a akupunktura do oblasti tzv. „komplementární medicíny".

Biorezonanční terapie BICOM, je terapeutická metoda, pracující s elektromagnetickými frekvencemi, přirozeně vysílanými lidským tělem. Princip metody spočívá v tom, že patologické frekvence jsou snímány z klienta a použity přímo v terapii k odstranění poškození.

Řízená detoxikace

Metoda řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše

Alespoň pro první návštěvu si udělejte více času. Raději dvě hodiny, protože posouzení zátěží Vašeho organizmu budeme dělat velmi podrobně.

Za takto provedenou analýzu budeme od Vás chtít 1.000,- Kč

Zbavování se škodlivých látek metodou MUDr. Josefa Jonáše, většinou není na jednu návštěvu. Při další návštěvě, která bývá za osm až deset týdnů, Vás bude nové posouzení stavu Vašeho organizmu stát 400,- Kč. 

Výraz toxicita, znamená jedovatost nebo výskyt jedů. Detoxikační proces tedy představuje odstraňování a odbourávání existující řady vlivů, které svým působením mohou narušit nebo již narušují fyziologický, tedy zdravý chod organismu neboli homeostázu. Cílem detoxikace je obnovit rovnováhu, a to odstraněním těchto rušivých polí, ložisek a přítomných jedovatých látek, které shrnujeme pod souborný název TOXINY.

Dietetika - zásady stravování

Osobní poradenství na téma co jíst, co nejíst a jak jíst, které trvá jednu hodinu, stojí 800,- Kč nebo 2.000,- bez omezení času. Pokud se rozhodnete naší nabídky využít, snažte se, abyste si za vynaložené peníze odnesli co nejvíce rad, které budete schopni prakticky využít.

Zřejmě už nemusím nijak zdůrazňovat, jakým způsobem nad naší stravou přemýšlíme. Naše zkušenosti nás přesvědčily o výhodě znalostí Qi (energie) potravin z pohledu tradiční čínské medicíny a dnes jich plně využíváme i v souvislosti se sportovní aktivitou. Pro mnohé z Vás mám možná skvělou zprávu. Nečekejte od nás stravovací doporučení, kterých je základem počítání kalorií a přesné vážení jednotlivých potravin. Tím jsme si prošli a rozhodně to není o Pohodě i když jakýsi Styl to mít může.  

E F T

Při harmonizaci organizmu pomocí techniky E F T budeme od Vás chtít      800,- Kč.

Každý jsme jiný a každý potřebujeme odlišný přístup k řešení nerovnováhy svého organizmu. Někomu vyhovuje například moxování, další člověk potřebuje EFT. Pan Gery Craig přepracoval metodu TFT (Thoughts field therapy – terapie myšlenkových polí) dr. Rogera Callahana a dal ji název EFT. Písmena EFT jsou zkratkou pro Emotional freedom techniques. Jedná se tedy o techniky osobní svobody, které jako vše co děláme, jsou spojeny s tradiční čínskou medicínou i když v Číně nevznikly.

Feng-Shui (Feng-Šuej)

Cenu za naše základní vypracování návrhu Feng-Shui si lehce spočítáte. Jeden metr čtverečný stojí 25,- Kč. To znamená, pokud máte místnost o 16 metrech (4x4 m) čtverečných, bude Vás návrh stát 400,- Kč. Pokud využijete možnosti zapojení osob, využívajících společně prostor určený k harmonizaci Qi pomocí Feng-Shui, je cena za jednu osobu určena na 500,- Kč.

Nic, ani Feng-Shui nikomu nenutíme a to přesto, že Feng-Shui považujeme za zcela zásadní při snaze o harmonizaci organizmu. Uměním harmonie větru a vody, jak se Feng-Shui někdy říká, dokážeme vytvářet podmínky pro harmonickou Qi (energii) v prostředí, které nás obklopuje a díky němu se harmonizuje naše Qi vnitřní. 

Pokud Vás Feng-Shui zaujalo a chcete využít jeho blahodárných účinků, v prostředí harmonizovaného pravidly Feng-Shui, nabízíme Vám naši pomoc.

Fitness

Osobní poradenství na téma fitness, které trvá jednu hodinu, stojí 1.000,- Kč nebo 2.000,- Kč za tři hodiny. Pokud se rozhodnete naší nabídky využít, snažte se, abyste si za vynaložené peníze odnesli co nejvíce rad, které budete schopni prakticky využít. Je možné se dohodnout i na roli osobního trenéra a to i v rámci skupiny nebo týmu.

Mezi Fitness a posilováním já osobně moc rozdílů nevidím. Oba směry by totiž podle mě měly usilovat především o dobrou kondici. To znamená, být na tom díky cvičení, a ne jenom těla-svalů, dobře jak po stránce silové, tak i vytrvalostní. Přes tuto skutečnost, se Fitness trénink přece jenom více ubírá směrem k vytrvalosti, zatím co posilování jde spíše cestou budování síly. Oba způsoby, jak Fitness, tak posilování (Body Building) mají své hranice, které se dají velmi dobře překonat využitím právě opačného systému. Při posilování využít základů Fitness a při zaměření především na Fitness je velmi dobré využít i zkušeností z posilování. 

F-SCAN - S FUNKCÍ MĚŘENÍ FREKVENCÍ MIKROORGANISMŮ

Analýza organizmu pomocí přístroje F-Scan Vás bude stát 1000,- Kč.

Přístroje F-SCAN dokáží naměřit frekvence mikroorganismů. To znamená, že s tímto přístrojem lze naměřit rezonanční frekvence plísní, bakterií, virů a parazitů. Nejvyšší hodnoty, neboli největší rezonance, jsou automaticky uloženy pro následnou aplikaci. Vše je jednoduché, rychlé a praktické.

Osobní Qi (energetická) hvězdice

Bez osobní Qi hvězdice je život blouděním.

Pokud si u nás necháte osobní Qi hvězdici zhotovit, vyjde Vás na 1.500,- Kč. Patříte-li k lidem, kteří nemyslí jen na sebe a rádi byste si nechali připravit osobní Qi hvězdici i pro jiného člena rodiny, bude Vás (každá) další osobní Qi hvězdice stát 1.200,- Kč.

Osobní Qi hvězdici a její Znalost považujeme za zcela zásadní při snaze o udržení, získání nebo znovu nastolení nejen harmonie organizmu, ale i při snaze o spokojený život.

S tvrzením, že nejsme stejní, že jsme každý jiný souhlasíme, ale v čem jsme jiní, a hlavně proč jsme jiní a proč se tolik liší naše chování. Tak na tyto a spoustu jiných otázek nám dá uspokojivou odpověď právě, a především osobní Qi hvězdice.

Qi hvězdice je naší mapou na cestě ke spokojenosti a zároveň tou nejlepší kuchařkou, díky které si můžeme sestavovat ty nejlepší recepty pro své zdraví.

Plazmový generátor a Super Ravo Zapper

Minuta působení plazmového generátoru = 6,- Kč

Plazmový generátor RPZ 14 – Rife Systém

Plazmový generátor RPZ 14, je experimentální přístroj a není rozhodně zamýšlen k léčení či ošetřování nemocí. RPZ 14 není zdravotnický prostředek.

Představujeme Vám originální plazmový generátor RPZ 14 společnosti Z-technology s.r.o., který využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí dle poznatků a praxe průkopníka této metody selektivního (výběrového) ničení mikroorganizmů – Dr. Royala Raymonda Rifa.

V současné době jsou na světovém trhu dva přístroje, které dosahují částečně svými technickými daty na RPZ 14. Společnost Z-technology s.r.o. zvolila pro svou konstrukci plazmového generátoru zcela jiný a naprosto originální postup výroby.

Qi Gong (Čchi Kung)

Jedna návštěva harmonizace Qi stojí 1.000,- Kč, deset návštěv 7.000,- Kč a dvacet návštěv 10.000,- Kč.

Nepochybuji o tom, že všichni znáte význam slov Qi Gong. Jen pro pořádek poznamenám, že slovem Qi se označuje energie makrokosmu a Gong znamená práce. Qi Gong v překladu znamená práce s Qi – s energií. Lepší by bylo říci dlouhodobá práce s Qi. Qi Gong je znám především jako energetická cvičení.

Reconnective Healing                    the Reconnection

Na Reconnectiv Healing budete potřebovat hodinku času a 2.500,- Kč.

Za Reconnection se cena 333,- dolarů přepočítává z kurzu dolaru.

Americký lékař Eric Pearl, udělal v léčení (nejenom lidí) pomocí Qi (energie) obrovský kus práce. Vytvořil vlastní metodu, která je velmi účinná a dnes ji vyučuje po celém světě. Stejně jako jsem praktikem Qi Gong, jsem i jedním z jeho žáků a dnes metodu, kterou nazval Reconnective Healing a Reconnection, na základě získaného certifikátu provádím.

Yi-Jing (Ji-Ting)

Za věštbu Yi-Jing zaplatíte 1.200,- Kč.

Yi-Jing, volně přeloženo jako běh osudu, není jenom úžasným věštebným nástrojem, tak jak je nejvíce vnímán v povědomí lidí. Je to především velmi účinný harmonizační systém lidského organizmu.

Podobně jako ve Feng-Shui, se jedná i u Yi-Jing(u) především o preventivní nástroj k posilování Qi, udržení harmonie, pevného zdraví a tím pádem i možné dlouhověkosti.

Vlajková loď

Cena naší služby 20.000,- Kč, odráží zvýhodněné měsíční náklady na terapie harmonizující Váš organizmus a vhodné doplňky hrající důležitou roli v celém procesu.

Nevím, co všechno jste si stihli na našich stránkách již přečíst, ale pokud patříte k lidem, kteří plně chápou význam čínského přísloví: „začít se starat o své zdraví, když přijde nemoc, je jako začít kopat studnu, když dostaneš žízeň“, pak jste na správném místě.

Zázvorové obklady

Cena terapie zázvorovými obklady je 500,- Kč. 

O ZÁZVORU by se dalo psát a povídat hodně dlouho.

Po tisíce let se zázvor používá v Asii při přípravě pokrmů. Minimálně stejnou dobu se zázvor používá v čínské fytoterapii (využití léčivých rostlin k léčbě) pro své pozitivní účinky na lidské zdraví. Dnes jsou blahodárné účinky zázvoru známy po celém světě,  a i u nás se stal zázvor velmi oblíbeným i když ne vždy se používá správně. Já se        zaměřím velmi jednoduše na terapii zázvorem formou obkladů.