Zásady stravování

Jaký mohou mít potraviny vliv na lidský organizmus

Před časem jsem dostal zajímavou otázku. Jaký vliv mají potraviny na lidský organizmus. Odpověď jsem velmi zjednodušil a myslím si, že by mohla zajímat i Vás anebo Vám i dokonce pomoci. Potraviny v pásmu harmonie – zdraví mají vlnění (frekvenci), která způsobuje v organizmu jen málo kolísání. Vlnění větší, velké nebo v jiném rozsahu, může způsobit patologické zvětšování nebo smršťování buněk.

Samozřejmě i to je relativní. Pokud budu jíst především potraviny například při uvolňující hranici pásma zdraví, budou se mé buňky postupně uvolňovat nad svůj přirozený stav. Všichni máme danou konstituci a kondici Qi (energií), která nás ovlivnila v momentu narození. Bez Qi hvězdice se dá jen těžko určit. Já si to alespoň nedovedu představit. Právě obsazením Qi hvězdice je dána buňkám určitá pevnost, kterou máme každý jinou a dánu na celý život. Tím, jak špatně nebo nevhodně jíme a žijeme, mění se naše kondice. Blbé na tom je, že celý tento proces je pozvolný, často nenápadný a někdy v těch horších případech nevratný. Představte si boxovací pytel, do kterého budete bušit opakovaně a třeba ještě do jednoho místa. Kůže v místě úderů se uvolní, ztenčí a vytáhne. Abyste kůži vypnuli, musíte do pytle přidat náplň. Pytel se tím zvětší. Tak trochu podobně se to děje s buňkou při uvolňujících potravinách. Vlivem vlnění (frekvencí – kmitání) uvolňujícího, které tyto potraviny "vysílají", se uvolní stěna buňky. Ta ztratí pružnost a schopnost vracet se do svého původního stavu. V takovém momentu mohou vzniknout dva stavy. První je stav, kdy buňky ochabnou, ale nezvětšují se. Následky popíši později. Druhý stav je ten, kdy buňky ochabnou a z důvodu většího příjmu uvolňující Qi se začnou i zvětšovat. Nejčastěji se to stává nadbytečným příjmem potravin uvolňujících.

Organizmus je není schopen využít a později ani vylučovat a je nucen je ukládat ve formě metabolitů (potravinových zbytků). Buňka se zvětší, ale ani potom nemá pevnost, na kterou je nastavena. Zhruba po roce dochází k jakémusi přeprogramování, kdy organizmus začne brát zvětšení jako nový počáteční stav. Proto třeba lidé mají problém si po zhubnutí, po létech nadváhy, sníženou váhu udržet. Funguje to i obráceně. Pokud někdo zhubne, musí si nový stav udržet bez kolísání minimálně rok, aby se buňky nesnažily vracet do svého tělu vlastnímu ne přirozeného stavu. V tomto případě patologického stavu. Lidé ve stavu uvolnění jsou dříve unavení, vyhledávají sedavý způsob života i zábavy a co je nejhorší, vytrácí se svalový tonus - přirozené napětí ve svalu, které umožňuje jeho přirozené funkce. Jinak působí cukr (v jakékoliv podobě) a jinak například léky nebo drogy. Přestože může být vlnění (frekvence) jejich účinku podobná, výsledek je jiný. Člověk s nadbytečným příjmem cukru, bude mít dříve nebo později nadváhu. Člověk užívající drogy (abych použil extrémní příklad) nebude mít s největší pravděpodobností nikdy nadváhu. Přesto budou mít oba problémy z uvolnění.

Potraviny od středového pásma zdraví – harmonie směrem k Qi (energii) dostředivé – stahující, mají zcela opačný účinek. Jejich vlnění (frekvence – kmitání) způsobuje zmenšování buněk a jejich větší pevnost, opět vzhledem k jejich původnímu „nastavení" z momentu narození. Zase jde o různé nastavení každého z nás podle Qi hvězdice. Mohlo by se zdát, že pevnější je lepší, ale není to tak. Každá trvalá nebo extrémní změna od normálu způsobuje pro daný organizmus problém. Takový stav nemusí způsobovat pouze potraviny. Dalším typickým příkladem tohoto stavu je například stárnutí. Při kterém se lidé tak nějak "zmenšují a sesychají". Vše je otázka vlnění (frekvencí). Bavíme se hlavně o potravinách, ale nejedná se jenom o potraviny. Jde o soubor všech Qi, které nás obklopují. Jde o naše prostředí. Je rozdíl, jestli člověk s nadbytečným příjmem uvolňujících potravin pravidelně sportuje nebo fyzicky těžce pracuje anebo jestli sedí u počítače, popřípadě má jiné sedavé zaměstnání. Fyzická zátěž pomáhá udržet buňky ve správném napětí, popřípadě je stahuje. Lidé s převahou stahující Qi bývají fyzicky aktivnější nebo velmi aktivní, podle toho jak moc a jak dlouho je stahující Qi ovlivňuje. Takový člověk má problém vydržet v klidu. Tím jak je organizmus stahován, nutí člověka - svaly k pohybu, aby nedošlo k zatuhnutí. Lehce se to dá poznat podle pohybů, když musí takový člověk vydržet na jednom místě. Nebude trvat dlouho a začne si alespoň klepat nohou o podlahu, ťukat prsty ruky do stolu nebo si hrát s předměty, například s tužkou, jakoby mimoděk. Pohyby jsou rychlé a razantní. Člověk s převahou uvolňující Qi, si také bude v podobném případě hrát s tužkou, ale jeho pohyby budou zcela jiné. Pohyb bude delší, pomalejší a klidnější. Z lidí s převahou dostředivé, stahující Qi se stávají například maratonci. Většinou to začíná nenápadně. Během. Postupně se ale začnou uběhnuté vzdálenosti prodlužovat, až je z toho maraton a hned za ním ultra maraton. Samozřejmě do celé situace se promítají Pozemské větve (znamení čínského zvěrokruhu), ve kterých se člověk narodil. To jsou dva extrémy.

Třetí extrémní možností je kombinace obou předchozích, která je také velmi častá. Především ve vyšším věku, ale dnes i u mladých lidí. Pokud člověk konzumuje potraviny z kategorie nad a pod pásmem zdraví - harmonie, je to stejně špatné a v mnoha případech ještě horší než předchozí varianty. Při používání takových potravin v podstatě ani není možné udržet se na středové vyrovnané úrovni. Qi výkyvy jsou tak silné, že to prostě není možné. Uvedu typický příklad. Spousta lidí to dělá tak, že u televize začnou pojídáním slaných brambůrek, čímž se kondice dostane poměrně rychle do stavu stažení. To ovšem nejde do nekonečna a organizmus je vybaven – na štěstí – ochranným mechanizmem, který zabrání poškození tím, že vyvolá chuť na potravinu se stejnou nebo podobnou vlnovou délkou (frekvencí), ovšem na opačné straně. Potravina, která dokáže rychle dostat organizmus z téměř krizového stavu, je cukr nebo alkohol. Takže po brambůrkách následuje chuť na něco sladkého, alkohol nebo něco jiného s podobnou Qi. Kdyby tohle nefungovalo, mohlo by dojít k poškození organizmu. Jakmile začne tento kolotoč, nějakou dobu trvá, než se vše dostane do trochu přijatelných mezí. Úmyslně nepíši do normálu. K tomu je daleko. Těmto lidem přijatelný stav stačí, protože jsou zvyklí v něm žít a také ho za normální považují. Otázkou je, kdy a jaké zdravotní problémy se z toho projeví. Jedna věc je jistá. V takovém případě bude Qi uvolňující působit především na tkáně jako jsou hladké svaly, epitel, tuková tkáň atd. Také to bude především horní polovina těla. Qi stahující, jak už asi z uvedeného vyplývá, bude především působit na svaly příčně pruhované (dají se ovládat vůlí). To je ovšem stav z jednoho pohledu a není to také tak docela pravda. Poněvadž svaly pruhované se dále dělí na posturální a fázické. Posturální mají snahu se sami stahovat. Fázické zase ochabovat. Proto je tak nutný rozdílný trénink na tyto partie. Díky stahující stravě se posturální svaly budou rychleji zkracovat a dá mnohem více práce je uvolnit a protáhnout. Fázické svaly se díky uvolňující stravě více uvolní a zase dá více práce vytvořit v nich potřebné svalové napětí - tonus. Pro představu uvedu stav svalů stehna. Bez tréninku budou svaly přední strany stehna uvolněné, ale zadní strana stehna se stáhne tak, a to také bez tréninku, že může bránit v předklonu kvůli napětí ve svalech zadní strany stehen. Podívejte se kolem sebe, kolik lidí nedá v předklonu prsty rukou na zem a to neposilují. V případě této třetí varianty je to většinou tak, že se stavy tak nějak střídají. Po stahu přechází lidé do uvolnění a zase naopak. 

Teď se zmíním trochu o problémech, které s tím mají souvislost, abyste si to mohli lépe představit uvedu příklad s padajícími vlasy. Padat vlasy mohou jak z uvolnění, tak ze stahu. Jen místo na hlavě je jiné, alespoň na začátku. Představte si kůži hlavy jako pole, na kterém rostou rostliny. Pokud je půda velmi mokrá, rostliny se tam neudrží, protože se půda uvolní a pak stačí lehce potáhnout a rostlina je venku. Pokud je ve tkáni vlhko (více uvolňující Qi ) kůže se uvolní a vlasový kořínek nemá šanci se udržet. Takže nevypadne jenom vlas, který by měl nahradit další. Vypadne i váček - kořínek a nový vlas nemá odkud vyrůst. Pokud je půda příliš suchá, co se stane? No ano, rozpraská, začne se drolit. Jinými slovy ztratí celistvost a rostliny se v ní rovněž neudrží. Stejné je to s kůží. Pokud je příliš stažená nebo suchá, vlasové kořínky opět nemají šanci se udržet. Popíši případ se zázvorem, který se většinou doporučuje používat špatně. Zázvor je zvláštní rostlina s ještě zvláštnější Qi. Jeho Qi jde nejprve do hloubky a teprve potom směrem ven. Nejen díky tomu je nezastupitelnou rostlinou v tradiční čínské medicíně. Podle toho by se měl zázvor také používat – po kapkách. Navíc zahřívá a to výrazně. Sušený ještě více. Pokud si někdo udělá silnější zázvorový čaj, může se stát, že už za pár minut ucítí bolest hlavy, očí nebo kolem zubů. V první fázi to bude znát především v hlavě nebo horní části těla. Je to tím, že Qi zázvoru potom co sestoupila do hloubky, stoupá především vzhůru. Na zázvoru se dá vysvětlit další z forem ovlivňování buněk silou Qi. Jeho Qi je tak silná, že se doslova žene po akupunkturních drahách na povrch těla a ven. Čím více zázvoru, tím silněji proudí. Dá se to přirovnat k rychlému nafukování balónků s poměrně velkým tlakem. Buňky se pod jeho Qi začnou velmi rychle zvětšovat, což způsobí reakci na nervová zakončení, která vydají signál v podobě zvláštního pocitu nebo i bolesti. Z pohledu tradiční čínské medicíny je bolest způsobena změnou proudění Qi. Bolest můžeme také považovat za bezpečnostní systém organizmu, aby nedošlo  k jeho poškození. Bolest nám říká: „tady je něco špatně, udělej okamžitě něco k nápravě". Lidé ovšem většinou chápou projev bolesti jinak, také díky reklamám a snaží se pomoci si nejjednodušší cestou. Vezmou si prášek na tlumení bolesti. Ten většinou udělá to, že svým chemickým zásahem znemožní přenos nervových vzruchů. Výsledkem může být to, že člověk přestane bolest cítit. Nemusí ovšem dojít k odstranění problému. Ten může na pozadí stále probíhat a je jen na schopnostech organizmu, jak a kdy se mu podaří organizmus zharmonizovat nebo alespoň dostat do přijatelných mezí. Úplně stejně to probíhá i u energií stahujících, které mohou například vyvolat bolesti hlavy stejně jako bolest za hrudní kostí tím, že stáhnou průměr cév nebo horní duté žíly a projevy jsou velmi podobné infarktu. Čínská medicína je úžasná v tom, že přesně rozlišuje léčebné postupy podle dvou základních příčin. Ze stahu nebo z uvolnění. Každá z nich vyžaduje zcela odlišný přístup k nápravě. Směřuji tím k doporučování postupů například přes internet. Typická doporučení bývají: „bolela mě hlava, udělal jsem tohle a tohle, mělo to úžasný efekt. Doporučuji všem". Jiný si takovou zprávu přečte, a protože trpí podobnými problémy, vyzkouší to. Zklamaně pak prohlašuje, že mu to vůbec nepomohlo. Měl obrovské štěstí, protože ani jeden z nich nevěděl zda, působí na stah nebo uvolnění. Klidně se mohlo stát, že si způsobí mozkovou příhodu nebo nějaký jiný problém. Buňky takto rychle roztažené především tak silnou Qi mají problém se stáhnout do původního stavu. Pokud se to stane jednou, organizmus si dokáže poradit. Pokud jsou takto buňky ovlivňovány častěji, může to být problém. Tkáně zůstávají uvolněné. Zuby, aby dobře držely a byly uchráněny od vstupu bakterií ke kořenům, musí mít tkáň dásní pevnou, která je přimáčknutá k zubům. Uvolněním není tkáň dásní pevně přimáčknutá k zubům. Zuby nemají oporu tkáně dásní a veškerý tlak působí pouze na kořeny zubů. Kolem uvolněných tkání mohou celkem rychle pronikat bakterie ke kořenům, kde se lehce mohou množit a třeba narušovat kostní hmotu. Výsledkem může být viklavost zubů. Velký stah ve tkáni dásní způsobí něco podobného. Tkáň - vazivo - se může tak stáhnout, že dásně poklesnou. Stáhnou se dolů. Tím se mohou obnažit místa zubů, která již nejsou až tak chráněná zubní sklovinou a potraviny společně s bakteriemi mohou poškozovat kostní hmotu zubů a čelistí. Dalším takovým extrémním příkladem uvolnění je stav kosmonautů po návratu z kosmu (tento příklad mám vyčtený, nikoliv osobně ověřený). Jejich kosti (a nejen kosti) jsou zcela uvolněné, měkké. Také je údajně ihned odvádí k rekonvalescenci (zotavování), jejíž základem je zpevňování kostí. Dokonce zjistili, že i když ve vesmíru jezdí na stacionárním kole, výsledek je minimální. Některá Qi mají obrovskou sílu. Podobnou sílu jako zázvor mají některé  druhy koření. Ovoce patří k jednomu z druhů potravin, které nemají tak silnou Qi jako zázvor a některé druhy koření, ale ovoce má velmi silnou uvolňující Qi. Jako všechny potraviny i ovoce a to především, se musí rozdělovat podle pásma svého přirozeného výskytu. My se nacházíme zhruba na padesáti stupních zeměpisné severní šířky. Běžně se tu konzumuje ovoce pásma tropického nebo subtropického, které navíc ani nemohlo přirozeně dozrát ve svém prostředí a tudíž ani nemůže mít obsah vitamínů, kterým se vyznačují. Frekvence ovoce také v první fázi působí v organizmu směrem vzhůru. Při přetrvávajícím nadbytku se pak šíří celým tělem. Může způsobit zvětšení očí, zhoršení zraku, zhoršení sluchu, zvýšení tukové tkáně, uvolnění hladkých svalů, jak jsem zmínil dříve. S tím se přímo spojuje inkontinence moči, a když nevhodná konzumace ovoce pokračuje, dochází k uvolnění i dalšího svěrače. S ovocem bývá spojeno i svědění těla, záněty, praskliny kůže s vylučováním "jakési " tekutiny nebo i praskliny bez vylučování tekutiny. 

Osobní poradenství na téma co jíst, co nejíst a jak jíst, které trvá jednu hodinu, u nás stojí 800,- Kč

nebo 2.000,- bez omezení času. Pokud se rozhodnete naší nabídky využít, snažte se, abyste si za vynaložené peníze odnesli co nejvíce rad, které budete schopni prakticky využít.

Upřednostňuji osobní kontakt. Pokud ovšem máte problém se k nám dostat, ale máte kvalitní internetové připojení přes Skype, je možné provést naše setkání i tímto způsobem. Připomínám, že kvalitní obraz, zvuk, připojení a nerušené prostředí je zcela zásadní.