Feng-Shui (Feng-Šuej)

Na začátku povídání o Feng-Shui je slušností vysvětlit název a jednoduše popsat, oč ve Feng-Shui jde. Slovo Feng znamená vítr a slovo Shui znamená voda. Název by se dal tedy přeložit jako vítr a voda. Pokud tyto dvě slova nebo znaky spojíme, máme tady Feng-Shui. Při přečtení nebo vyslovení těchto slov nebo znaků se dostáváme na jinou úroveň. Úroveň mistrovství, a to mistrovství Větru a Vody. Mistrovství ve smyslu vytváření harmonie. Tyto dva prvky byly vybrány díky své schopnosti proniknout do všech zákoutí. Není přirozeného místa, kam by se vítr (vzduch) nebo voda nedostali. Pravidla Feng-Shui umožňují proudit Qi (energii) přesně podle pravidel makrokosmu, která se neustále mění a jsou závislá, mimo jiné, i na ročních cyklech. Pokud se pohybujete v harmonickém prostředí, dříve nebo později se i Vaše prostředí, Váš organizmus, dostanou do stavu harmonie. K dosažení těch nejlepších výsledků nestačí mít harmonické prostředí pouze doma. Ideální by bylo, mít vyladěná podle Feng-Shui všechna místa kde se zdržujeme. To nebývá jednoduché. Těžko můžete očekávat, že Vás nechají v restauraci přesunout stůl podle Feng-Shui, a to i kdybyste tam byli denními hosty. Harmonie, a to je všechno? NENÍ! Qi, pokud má možnost proudit a působit podle zákonů makrokosmu, nás dostává ještě na vyšší úroveň, která už tak trochu souvisí s další neoddělitelnou součástí taoistické filozofie a tím je Yi-Jing. Díky této vyšší úrovni dochází k propojení Qi osmi (devíti) oblastmi Feng-Shui s Vaší Qi, a to pozitivním způsobem. Možná bude dobré, tohle všechno přenést do praktického pohledu. Použiji k tomu jednu z oblastí Feng-Shui a tou je zdraví. Lidé se snaží najít řešení svých problémů a na této cestě často „skáčou“ z jednoho doporučení na druhé a trvalý pozitivní výsledek se jaksi nedostavuje, anebo ne na dlouho. Pokud oblast zdraví není harmonická s Qi makrokosmu, dá se jen stěží očekávat trvalé zlepšení stavu nebo udržení již dosaženého zlepšení. Může jít o bludný kruh, který ne a ne rozseknout. Qi je abstraktní pojem? Tak dobře. Pokuste si představit kapající vodu na kámen. Kámen je tvrdý, voda je měkká. Mohlo by se zdát, že kapky vody nemohou kámen poškodit, ale všichni asi víte, že když kapky budou dopadat na jedno místo a jedna za druhou, zjistíte po nějaké době na kameni změnu. Čím déle bude voda na kámen působit, tím k většímu poškození dojde. Naprosto stejně se tomu děje i co se týká Qi. Buď přijímáme Qi dobrou a posiluje nás, nebo máme Qi špatnou, která nás poškozuje. Z našeho pohledu je správné Feng-Shui základ, od kterého je teprve dobré posouvat se dál, a to v jakékoliv oblasti spojené s Feng-Shui.

Jistě Vám neunikl poznatek moderních biologů, kteří říkají, že mnohem důležitější než gen, je jeho spouštěč, kterým je především prostředí. Pro nás to jinými slovy znamená, že pokud nechceme, aby se některý z našich špatných genů projevil v plné míře svou negativní silou, neměli bychom mu k tomu dát příležitost. Ano, to může být a často je velmi složité, protože s jistotou nevíme, i když třeba tušíme, co takovým spouštěčem je, nebo co jím být může.  Není tohle jeden z důvodů, proč vzniklo Feng-Shui? My si myslíme, že ano. Naše zkušenosti potvrzují, pozitivní vliv harmonizace prostředí na lidský organizmus. Na to, jak se lidé cítí, jak prožívají své životy a jak se jim v životě daří. Prostor, zharmonizovaný pomocí Feng-Shui, nás musí „dobíjet“, musíme se v něm cítit dobře. Je to místo, kde nabereme síly a kde se zároveň harmonizuje i náš organizmus.

Feng-Shui je tady po tisíce let, aby nám pomohlo udržet, nastolit nebo obnovit harmonii ve všech zásadních oblastech lidského bytí, jako jsou proslulost nebo pověst, vztahy, děti nebo tvořivost, kariéra či profesní úspěch. Může nám usnadnit cestu k lidem, kteří nám mohou být nápomocni, získat potřebné znalosti i vědomosti a zásadním způsobem nám může podpořit zdraví a také bohatství, ať už si pod ním představujeme cokoliv.

Feng-Shui (Vítr-Voda), je uměním harmonie.

Feng-Shui je oblastí, která nás velmi zásadně ovlivňuje, ať si to uvědomujeme nebo ne. Neoddělitelně patří k základním směrům taoistického (čínského) pohledu na způsob našeho bytí (mezi Nebem a Zemí).  V nepřeberném množství informací nás informuje také o tom, jakým jsme typem člověka podle tak zvaného kompasu Pa-ć. Zda patříme do Západní nebo Východní skupiny. Říká nám, jaké světové směry (strany) jsou pro nás vhodné a které nám naopak škodí. Přiřazuje nám jeden z osmi trigramů (to jsou tři plné nebo přerušované čáry nebo jejich kombinace), jehož charakter si sebou neseme celý život a který nás také celý život ovlivňuje.

Často zdánlivě nepatrná změna dokáže přetnout bludný kruh, ve kterém se někdy pohybujeme ve snaze změnit a otočit věci k lepšímu.

Feng-Shui je nádherná a zároveň velmi náročná „disciplína“, která se dá teprve léty praxe naučit a ani léta strávená studiem nezaručí, že Feng-Shui budeme skutečně umět, nebo že se ho naučíme. V tom mi dá za pravdu asi každý, kdo to s Feng-Shui myslí vážně. Feng-Shui není obor. Je to umění. Buď k němu předpoklady máte nebo nemáte. Je to jako s malováním obrazů nebo komponováním hudby. Je kolem nás spousta malířů a snad ještě více skladatelů hudby. Stejně jako obraz nebo hudba je buď dobrá nebo špatná. Úplně stejné je to s Feng-Shui. Buď Vám pomáhá, nebo nikoliv. V horším případě Vám může i škodit.

Jaké Feng-Shui od nás můžete očekávat?

Dnes, v době veřejností uznávané škole kompasu, jsme hrdí, že Vám můžeme nabídnout Feng-Shui školy tvarů. Velmi zjednodušeně se Vám pokusím vysvětlit, proč upřednostňujeme právě školu tvarů. Důvod bych mohl popsat jedinou větou, ale pro lepší vysvětlení přidám nějaký ten řádek navíc. Základy Feng-Shui, sahají až do doby prvního mýtického čínského císaře, který se jmenoval Fu-Xi a vládl v letech 2852–2737 před našim letopočtem. Na základě pozorování jevů na nebesích i zemi, sestavil osm trigramů, jež se staly podkladem pro Yi-Jing a Feng-Shui. Trigram, jak už Vám asi název napovídá, vzniká kombinací tří – v tomto případě – čar, které mohou být celé – nepřerušené, vyjadřující Nebe – Yang, a přerušené, vyjadřující Zemi – Yin. Třetí možností je kombinace obou čar. Tedy jak čáry plné, tak čáry přerušené. Pokud se pokusíte čáry poskládat po třech k sobě, zjistíte, že je možných pouze osm možností. Tedy za předpokladu, všech možných kombinací čar plných a přerušených. Vznikne Vám tedy osm trigramů, které tvoří tak zvané BA-GUA (PA-KUA). Ba-Gua je základ Feng-Shui. Jde o osm oblastí, které souvisí s námi a s naším životem. Pro lepší vysvětlení musím uvést, že je oblastí devět, ale u deváté – střední, se trigram nepoužívá a má svůj jedinečný význam, nakonec jako všechny oblasti. Jistě Vám neunikl fakt, že císař Fu-Xi měl žít v letech 2852-2737 před našim letopočtem. Přesto, že Číňané jsou vynalézavý národ, dovolím si tvrdit, že v té době kompas rozhodně neznali, a tudíž jako první začala existovat škola Feng-Shui tvarů. Škola kompasu byla založena mnohem později a důvod je dosti zajímavý. Taoisté, ve své snaze přiblížit se Qi makrokosmu co nejvíce nejen během svého života, ale i po něm, vymysleli speciální kompas, který se jmenuje Lo-Pan. Jde o velmi důmyslné zařízení, které je založeno na objevu kompasu a jeho součástí je právě magnetická střelka ukazující směr, tak jak ji známe z běžných nám dostupných kompasů. Hlavním důvodem vzniku školy kompasu je tedy podle mých informací – pohřbívání taoistů. Dá se ovšem použít i jinak.  My, školu kompasu používáme jako doplněk školy tvarů v případě, kdy harmonizujeme prostředí, ve kterém se bude pohybovat pouze jeden člověk.

Jak na Feng-Shui

Naše pomoc nespočívá v tom, že bychom se vnutili k Vám a změnili Váš dům nebo pracoviště k nepoznání, aniž byste měli čas se na změnu připravit. Ctíme Vaše soukromí a nabízíme Vám především první důležitý krok ve Feng-Shui. Tím krokem je návrh půdorysu podle pravidel Feng-Shui a je jedno zda se jedná o pozemek, dům, byt, pracoviště nebo třeba Váš pracovní stůl. S námi máte možnost si účinky Feng-Shui vyzkoušet a po získaných zkušenostech můžete pokračovat dále. Buď zdokonalením již započatých změn, nebo zdokonalení sebe sama pomocí konzultací a studijních materiálů. Další kroky už můžete dělat sami – svým tempem. Jak jsem se zmínil, půdorys je pouhý začátek i když ten nejpodstatnější. Někdy se stává, že základní nastavení půdorysu stačí. To jsou ty případy, kdy lidé intuitivně vycítí, jakou dekoraci v novém prostředí zvolit, podle svého vlastního stylu. To je velmi důležité. Měli byste být obklopeni věcmi a doplňky, které se Vám líbí a vzbuzují ve Vás příjemný pocit. My Vám můžeme případně poradit, jak to udělat, abyste si svými doplňky nezpůsobili „překážky“ v toku Qi.

Naším cílem je ve Feng-Shui, stejně jako u všech ostatních „disciplín“, Vaše samostatnost, pokud Vám samostatnost vyhovuje a stojíte o ni. Naším cílem je otevřít Vám dveře k informacím, které Vám samostatnost umožní. Proč? Odpověď je velmi jednoduchá. Představte si, že si necháte provést kompletní změny podle Feng-Shui. Zaplatíte za to a máte pocit, že máte vystaráno na pořád. Zklamu Vás – nemáte! Jistě, základ bude vždy v pořádku, ale během života se některých věcí zbavujeme, některé naopak kupujeme nebo se jednoho dne rozhodneme trochu přestavět nábytek. Doplňky a dekorace se mění. Mění se v souladu s Feng-Shui? Možná, ale co když ne a původně dobrá Qi se pozvolna začne měnit v Qi špatnou.

Pokud jste ještě nezačali stavět svůj vysněný dům, patříte k těm šťastnějším, protože můžete předejít chybám, které při stavbě mohou vzniknout a také velmi často vznikají. Můžete si dům nechat rovnou postavit podle pravidel Feng-Shui. Pokud už je postaveno, chyby se napravují pomocí nápravných prostředků, které vždy situaci buď vyřeší nebo alespoň zlepší. Záleží na tom, jak zásadní chyba je. Uvědomte si, že nápravné prostředky jsou něčím navíc a Vy víte, že v jednoduchosti je krása. Chceme, abyste se stali součástí změny. Změna je důležité slovo. Pokud jste ve svém životě naprosto spokojeni a nechcete nic měnit, pak si harmonizaci prostředí podle Feng-Shui dělat nenechávejte a užívejte si spokojenosti co to jde. Pokud máte pocit, nebo jste dokonce přesvědčeni, že některá z oblastí nefunguje, jak by mohla nebo měla, ať už ve vztahu k Vám, některému z členů Vaší rodiny, či kolegů nebo zaměstnanců, pak je ten správný čas na Feng-Shui. Pro jistotu vyjmenuji zmíněných osm oblastí, které určují, jaký život žijeme.

Jsou to oblasti

Kariéry a profesního úspěchu

Znalostí a vědění

Rodiny a zdraví

Bohatství a prosperity

Proslulosti a pověsti

Svatby a vztahů

Dětí a tvořivosti

Pomáhajících lidí

Oblasti si nečtěte jako seznam, ale zkuste se u každé zastavit a zamyslet se nad ní.

Změny, které s Feng-Shui nastanou, nepocítíte ze dne na den. Podle našich zkušeností se první změny mohou projevit za třicet, někdy za šedesát dnů. Změny se dějí nenápadně, postupně a často nejsou lidé schopni říci, kdy ke změně došlo. Důležité je, že ke změně dojde a výsledek je vnímán jako zlepšení stavu. Nejdůležitější je začít změnou prostředí podle pravidel Ba Gua (Pa-Kua). K tomu potřebujeme nákres půdorysu, kde se má Feng-Shui uplatnit. To Vám chvíli času zabere. S nákresem si hlavu dělat nemusíte a nepotřebujete k tomu ani rýsovací prkno. Stačí nám nákres od ruky. Rozměry ovšem musí být přesné, a to včetně nábytku, dveří, oken a topení. Není to podmínkou, ale je velmi dobré, pokud nám sdělíte datum, čas a místo narození každého, kdo prostor určený pro Feng-Shui využívá. Výše uvedené údaje potřebujeme k určení nejvhodnějšího místa, pokud to jenom trochu jde a vytvořit ideální podmínky pro každého. Můžeme se tak pokusit vytvořit co nejlepší podmínky k soužití mezi členy rodiny, pracovního kolektivu a tak podobně. Velmi vhodné jsou také fotografie, které by nám toho mohly více říci o prostoru, kde se má Feng-Shui uplatnit.

Po získání všech potřebných informací, Vám návrh uspořádání prostoru podle pravidel Feng-Shui připravíme.

 

Cenu za naše základní vypracování návrhu Feng-Shui si lehce spočítáte.

Jeden metr čtverečný stojí 25,- Kč. To znamená, pokud máte místnost o 16 metrech (4x4 m) čtverečných, bude Vás návrh stát      400,- Kč.

Pokud využijete možnosti zapojení osob využívajících společně prostor určený k harmonizaci Qi pomocí Feng-Shui, je cena za jednu osobu určena na 500,- Kč.