Osobní Qi (energetická) hvězdice

Formou video-prezentace sestavujeme osobní Qi hvězdici pro Vás, kteří chcete získat více informací o sobě, z pohledu tradiční čínské medicíny. Sestavením osobní Qi hvězdice se dostanete blíže k pochopení, jak je Váš organizmus nastaven a jak je připraven čelit zátěžím, které nás všechny obklopují. Pochopíte, proč se chováte jak se chováte, a také z ní můžete vyčíst, proč je Vaše životní cesta složitější nebo naopak snadnější, než třeba Vašich známých. Sestavení osobní Qi hvězdice je jedním z prvních a nejvhodnějších kroků nejen k poznání sebe samého, ale je i vstupem do tajů tradiční čínské medicíny a nádherné „zahrady“ vyrůstající z moudrosti především taoistické filozofie.

Osobní Qi hvězdice je nekonečnou studnicí informací vhodných jak pro člověka, který se chce začít zabývat tradiční čínskou medicínou, tak i pro člověka, který již praktikem tradiční čínské medicíny je. Zcela zásadní informace získá i člověk, kterému tradiční čínská medicína nic neříká a nemá zájem věnovat se studiu tradiční čínské medicíny.

Osobní Qi hvězdice, kterou nabízíme je z důvodu obsáhlosti rozdělena do čtyř částí. Jak jsem se již zmínil, vytváříme Qi hvězdici pro všechny, a proto věnujeme první část vysvětlení základních pojmů, jakými jsou Qi, Yang, Yin, Nebeské kmeny, Pozemské větve a tak dále, abyste byli schopni již od začátku získané informace správně chápat a dále s nimi správně pracovat. Je to důležité, poněvadž tak, jako je tomu u všeho, co děláme, tak i náš pohled na tyto základní pojmy a jejich použití, je také trochu jiný.

Druhá část je už věnována Vaší Qi hvězdici, kde se dozvíte, jak jste nastaveni podle pravidel čínské astronomie a astrologie. Jak silné nebo naopak oslabené máte Nebeské kmeny a jaké Pozemské větve (znamení horoskopu) vytváří Váš charakter. Pozemských větví máte pět, ale my pracujeme se čtyřmi zásadními, poněvadž pátá patří k minutě narození. Minuta narození je vždy s otazníkem a může to být zavádějící informace.

Ve třetí a čtvrté části od nás dostanete jako dárek (netvoří cenu Qi hvězdice) k takto sestavené osobní Qi hvězdici, se svolením vydavatele knihy, ze které jsme informace čerpaly, charakterový popis Pozemských větví, které Vás ovlivňují a patří k Vaší osobnosti (vytváří Vaši osobnost).

Informace získané z osobní Qi hvězdice jsou jednou dané a nesete si je celý život. Celý život se jimi můžete naprosto neomylně řídit a můžete se tak zbavit pochybností, zda Váš postup je v souladu s udržením pevného zdraví, dobré kondice a šťastného života.

Na jedno riziko ovšem upozornit musím. Pokud by došlo k tak zásadní změně v makrokosmu, jako tomu bylo v roce 2637 před naším letopočtem, budete si muset nechat udělat Qi hvězdici novou.

Pokud si u nás necháte osobní Qi hvězdici zhotovit, vyjde Vás na 1.500,- Kč. Patříte-li k lidem, kteří nemyslí jen na sebe a rádi byste si nechali připravit osobní Qi hvězdici i pro jiného člena rodiny, bude Vás (každá) další osobní Qi hvězdice stát 1.200,- Kč.

Bez rozdílu, zda je to pro Vás téma naprosto nové nebo máte již nějaké znalosti ve zmíněném směru, získáváte společně s osobní Qi hvězdicí doživotní poradenství zdarma. Slovo doživotní berte ale trochu s rezervou.

Máte nástroj a nám jde o to, abyste ho uměli používat co nejlépe.