Princip působení tzv. frekvenčních terapií

Uvedené texty Vám přinášíme se souhlasem společnosti Z-technology s.r.o.

PRINCIP PŮSOBENÍ tzv. frekvenčních terapií vám zde bohužel z důvodu legislativy EU nemůžeme dopodrobna vysvětlit. Doporučujeme vám přečíst knihy Dr. Huldy Regehr Clarkové (zejména knihu "Revoluce v léčení nemocí") a knihu Barryho Lynese („Léčba rakoviny, která fungovala!")

Tyto dvě nesmírně důležité a zajímavé knihy máme v nabídce v tzv. dvoj knize – v jedné knize máte tedy obě tyto důležité knihy s mnoha šokujícími informacemi.

Výtečná je také kniha přední české terapeutky Mgr. Elen Turkové – „Paraziti v nás" -  vřele doporučujeme! 

Princip působení frekvenčních generátorů na živé organismy popsal a praktikoval jako první srbský génius Nikola Tesla. V životopisu Nikoly Tesly je uvedeno: Nervózní a neustále vyčerpaný Tesla začal experimentovat s léčivými vlastnostmi svých oscilátorů a brzy začaly prosakovat zprávy o pozoruhodných účincích těchto přístrojů. Tyto vysokofrekvenční „posilovače vitality" vyzařovaly univerzální léčivé prvky, které – když se správně aplikovaly – pomáhaly tělu „setřást všechny choroby" prohlásil MUDr. F. Finch Strong. K výsledným účinkům patří zvýšení síly, apetitu a váhy, navození přirozeného spánku a odstranění škodlivin z těla. Tesla věřil, že elektřina je nejlepším lékem. „Mé vysoké frekvence," říkával Tesla „mají antibakteriální a silně ozdravné účinky". Každý den se ve své laboratoři vysvlékl, stoupl si na své přístroje a zapnul přívod el. proudu. Elektřina se stala novým všelékem. Přesto Tesla tento, pro sebe okrajový, výzkum opouští a na jeho místo nastupuje nový génius, který dovedl léčení nemocí pomocí elektřiny k dokonalosti. Tím člověkem byl Dr. Royal Raymond Rife. Po dlouhé době, kdy byla obrovská snaha o naprosté „zapomnění" těchto terapií, přichází americký novinář Barry Lynes s knihou „Léčba rakoviny, která fungovala", kde odhalil veřejnosti pravdu o panu Dr. R. R. Rifovi. Téměř v té samé době vyšla první kniha Dr. Huldy Regehr Clarkové, která se společností  Z-technology úzce spolupracovala. Z-technology s.r.o. je jediná společnost na světě, která obdržela osobně od Dr.Clarkové autorská práva na vydávání jejích knih a společnost Z-technology s.r.o. je zároveň výrobcem unikátních přístrojů, které Dr. Clarková měla k dispozici. Paní Clarková nechtěla být s jakýmkoliv světovým výrobcem zapperů spojována. V případě Z-technology s.r.o. udělala jedinou výjimku. To svědčí o zcela unikátních vlastnostech našich přístrojů. Zcela samozřejmě se dočtete např. na Wikipedii, že vše je podvod a že nic z prací např. Dr. Rifa není prokázané... je to legrační, tenhle náš dnešní svět. V době, kdy Dr. Royal Raymond Rife zprovoznil své plazmové generátory, se k němu do laboratoře sjížděli odborníci a lékaři z celého světa. Na počest Dr. Rifa byla uspořádána večeře, kde se oslavoval konec všech nemocí, které se zúčastnili tehdejší nejlepší američtí lékaři, špičky tehdejší doby. Myslíte si, že by tito lidé tehdy, kdy byla letecká doprava v plenkách, jeli ze všech koutů USA jen tak se podívat na nějakou večeři s člověkem, který měl „nepodložené" výsledky? Myslíte si, že anglická královská rodina, která zakoupila Rifeho přístroj, se o něm jen „něco" doslechla? Myslíte si, že všechno je opravdu jen podvod a ždímání peněz z nemocných lidí?  Od lidí, kteří tyto terapie vyzkoušeli tak, jak mají být aplikovány, zní jednoznačné – NE.

Aplikace zappingu

Aplikace zappingu dle Dr. Huldy Regher Clarkové.

Kolem zappingu panuje neustále plno dohadů a nepravd. Přístroje, které využívají napájení do 9 V jsou nevhodné a nedostatečně funkční. Jde většinou o přístroje, které jsou vybaveny buď jednou pevnou frekvencí nebo tzv. skokovými změnami frekvencí. Dalším problémem je průběh signálu na výstupních elektrodách – je nutné, aby obdélníkový tvar nebyl po připojení na zátěž zdeformován. Nejvíce důležitou podmínkou úspěšného používání je plynulý posun frekvenčního pásma při aplikacích, které trvají déle něž 10 minut. 

Od doby vydání českého překladu knihy Dr.Clarkové uplynulo poměrně hodně času a za tuto dobu byl zapping a cílené používání obdélníkových frekvencí výrazně prozkoumáno nezávislými pokusy mnoha vědců. Výsledky a doporučení různých výrobců se v mnohém liší od výsledků zveřejněných Dr. Clarkovou v jejích knihách a pro lidi, kteří hledají ten správný přístroj je těžké vybrat. Většinou dojde k nákupu levných přístrojů, které mají špatné parametry a poté následuje zklamání z nedostatečného funkce.

Dr. Clarková používala ve své praxi přesné, tedy cílené frekvence.

Plazmový generátor RPZ 14

Vývoj RPZ 14 trval 3 roky (nyní jde o 14 verzi). Společnost Z-technology s.r.o. nechtěla tehdy průměrný přístroj, chtěla navázat na úspěšnou konstrukci Super Ravo Zapperu – mít tedy i plazmový generátor, který bude světovým výrobkem. Po několika špatně volených zapojeních se nám podařilo vyvinout zcela unikátní obvody. Generátor byl v provozu od poloviny roku 2008 a bylo provedeno několik soukromých klinických posouzení, které ukazují na naprostou výjimečnost tohoto přístroje.

RPZ 14 má zcela originální a nikde nekopírovanou konstrukci. Výstupní signál není jen běžným obdélníkem či sinusem, jenž používá drtivá většina "výrobců", kteří poté když jim přístroj začne "svítit", používají pro klienty mnohdy nepravdivé a vymyšlené příběhy :-) U RPZ 14 jde o pečlivě propracovanou konstrukci silových obvodů, které zaručují to, co od přístroje jeho uživatel očekává.

Držitel patentu na Rife/Bare zařízení (americký vynálezce a konstruktér James Bare) dosahuje se svými výrobky maximálně na frekvenci 500kHz. Na trhu jsou i přístroje, které pracují ve vyšších frekvenčních pásmech. Přesnost těchto přístrojů ve vyzařování frekvencí do svého okolí je však velmi sporná.

Plazmový generátor české konstrukce společnosti Z-technology s.r.o. pracuje naprosto přesně, bez zkreslení výstupních impulsů od 1 Hz až do 900 kHz. Ostatní výrobci zatím nejsou technicky schopni takovéto generátory sestrojit. James Bare společnosti zaslal velkou gratulaci k obrovskému posunu ve vývoji těchto přístrojů a popřál jí mnoho úspěchů v další činnosti. Konstrukce tohoto generátoru je doslova alchymie, vše musí být naprosto přesné, mnoho součástek je vyráběno pouze pro účely našeho generátoru a vývoj a výroba vysokonapěťových součástí je kompletně dodávána výrobcem z USA. Na výstupu, který zapaluje plazmový výboj je skokově napětí až 5000–8000 Voltů, skokové proudové nárazy dosahují několika stovek Ampérů. Plazmové trubice společnosti Z-technology s.r.o.  dodává zkušený zahraniční výrobce z Kanady. Konstrukce plazmového generátoru představuje velmi výrazný posun v tomto odvětví. Trubice, které pulsy do okolí cca 15 m vysílají (průměr okruhu působení – ideální vzdálenost vzorku na který působíme je cca 2-3 m), jsou vyráběny s přesným složením vzácných plynů. Toto složení plynů rozhodně není nedůležité. Každý plyn má jiné schopnosti, které velmi ovlivňují konečný požadovaný efekt přístroje. Požadovaným efektem zde není myšlena hezká barva nebo hezké světlo.

Snaha společnosti Z-technology s.r.o.  již byla odměněna spokojeností tisíců zákazníků – výzkumníků – kteří už znají co všechno tento světový výrobek dokáže.

Upozornění: Optický efekt zapálení plazmového výboje je téměř u každého přístroje odlišný. Jinými slovy – každý přístroj při stejné frekvenci může opticky vyzařovat odlišné optické spektrum. Tento efekt je z pohledu účinnosti RPZ 14 podružný a nemá na funkci přístroje žádný vliv. Jakmile je plazmový výboj zapálen, je nastavená frekvence okamžitě přístrojem RPZ 14 vyzařována do okolí generátoru. Barva nebo intenzita "světla" z trubice není v žádném případě určující pro správnou funkci a účinnost RPZ 14.

RPZ 14 je přístroj, který je svou účinností z důvodu originální konstrukce naprosto výjimečný. Tomu bohužel odpovídají jak jeho rozměry, tak jeho váha a v neposlední řadě i jeho cena. Tyto „nedostatky" nejsou ale samoúčelné. Společnost Z-technology s.r.o. umí postavit obvody, které rozsvítí stejnou trubici a váží necelý kilogram i s generátorem. Ovšem to, co naši zákazníci požadují, tento generátor neplní a ani nemůže plnit. Na českém trhu se objevily další výrobky, které se honosí názvem Plazmový generátor. Zakoupit od našich čínských spoluobčanů efektní plazmovou kouli nebo plazmový disk za 350,- Kč a poté k ní přidat generátor frekvencí je práce pro průměrného radioamatéra. Jde ale o Teslův transformátor, který nemá s působením plazmových frekvencí podle principu R. Rifa vůbec nic společného. Je to zcela zjevné zneužití jména Raymonda Rifa k osobnímu prospěchu a k obelhávání zákazníků. Tyto čínské „plazmakoule" nemají dostatečný výkon pro jakékoliv působení od 30 cm od koule. V této vzdálenosti je silné el. pole, které dokáže efektně zapalovat např. zářivkovou trubici, pokud ji ke kouli přiblížíte. To je ale vše. Jde o optické dekorace, o nic víc. Nenechte se obelhávat řečmi o „Novém systému" nebo o jakési „plazmové vlně". Jsou to naprosté nesmysly a je legrační, jak tito podnikavci vysvětlují „působení" těchto hraček. Veškeré „plazmové generátory" které produkují „blesky" jsou založeny na principu Teslova transformátoru a nemají s principem, který vyvinul Dr. Royal Raymond Rife nic společného. 
Společnost Z-technology s.r.o. nebude reagovat na nesmysly a lži, které tito „výrobci" uvádějí na svých webech.

RPZ 14 je zcela profesionální přístroj

s naprosto jasnými výsledky – přesně generovaných frekvencí. 

Technické parametry RPZ 14:

Životnost plazmové trubice uváděná výrobcem: min. 3000 hodin provozu (u 90 % trubic je životnost minimálně dvojnásobná) 

Napájecí napětí: 230 V AC

Příkon cca 300 W (při 900kHz)

350 předvoleb

Efektivní výkon při 900kHz: 225 W

Okamžitý výkon impulzu ve vyšším pásmu: cca. 7 kW

Rozměry: 600 x 300 x 200 mm

váha: 25 Kg

Frekvenční rozsah:

Nižší pásmo:

od 1 Hz do 999 Hz.

Možnost nastavení frekvence s přesností na tisíciny Hz.

Délka impulzu 3 uS (mikrosekundy).

Vyšší pásmo:

od 1 kHz do 900 kHz.

Možnost nastavení frekvence s přesností tisícin kHz.

Délka impulzu 200 nS (nanosekund).

Super Ravo Zapper

Frekvenční generátor plně programovatelný pomocí PC

V roce 2006 společnost Z-technology s.r.o. začala s vývojem frekvenčního generátoru, který byl určen od začátku vývoje výhradně pro domácí použití. To se společnosti podařilo na výbornou a obrovský úspěch tohoto generátoru společnost Z-technology s.r.o. během dvou let zařadil mezi přední světové výrobce zapperů. Úspěch společnosti Z-technology s.r.o. ukázal, jak velké množství lidí zná práci Dr. Huldy Regehr Clarkové, autorku mnoha knih o léčení nemocí pomocí frekvenčních terapií. Dr. Clarková vlastnila první typ Super Ravo Zapperu společnosti Z-technology s.r.o. a na základě jeho funkcí a kvality výstupního signálu udělila společnosti Z-technology s.r.o., jako jediné společnosti na světě, která vyrábí zappery, autorská práva k vydávání jejich knih (Revoluce v léčení všech nemocí, Léčení a prevence všech druhů rakoviny). Dr. Clarková nechtěla být spojována s jakýmkoliv výrobcem zapperů, v případě společnosti Z-technology s.r.o. však udělala výjimku z důvodů unikátních vlastností a možností přístroje Super Ravo Zapper. Zkušenosti klientů dávají paní Clarkové jednoznačně za pravdu a společnost Z-technology s.r.o. prohlašuje, že plně přes PC programovatelný Super Ravo Zapper, nemá na celém světě konkurenci.   

Na přístroj Super Ravo Zapper si nemusíte dokupovat různé „klíče“ s dalšími frekvencemi, nemusíte jej provozovat pouze s napojením na PC atd. Přístroj Super Ravo Zapper si pořídíte a máte k dispozici generátor frekvencí s unikátním výstupním signálem, který je chráněn průmyslovým vzorem. Frekvence můžete plně využívat v rozsahu od 1 Hz do 900 000 Hz (900 kHz) buď na přesných (přesnost na tisíciny Hz) nebo posuvných frekvenčních pásmech.

Na PC si nastavíte své předvolby s frekvencemi, které si můžete sami zvolit a pojmenovat z několika veřejných seznamů a jediným kliknutím vše zkopírujete do Super Ravo Zapper. Poté Super Ravo Zapper odpojíte od PC a můžete Super Ravo Zapper používat – vše se zapsalo do paměti přístroje. Samozřejmě také můžete měnit hodnoty frekvencí a názvy předvoleb ručně, pomocí ovládacích tlačítek na Zapperu.

Do nového Super Ravo Zapperu lze uložit přes 740 záznamů. Buď jednotlivých pevných frekvencí, frekvencí s posunem nebo celých balíků frekvencí nebo posunů frekvencí, které Super Ravo Zapper automaticky po sobě spustí v jedné celistvé předvolbě. Do paměti přístroje lze jednoduše uložit frekvence s přesností na tisíciny Hz nebo kHz. 

Přikládáme doslovný překlad textu, který napsala v roce 2008 Dr. Hulda Regehr Clarková společnosti Z-technology s.r.o. po doručení předešlého modelu Super Ravo Zapper:

„...máte na světovém trhu ojedinělý přístroj! Váš Super Ravo Zapper je skutečně výjimečný tím, že si člověk může sám nastavit frekvenci a její postupný a velice jemný posun. V mých knihách a v několika dalších seznamech (např. CAFL) je seznam parazitů, bakterií a virů s příslušnými frekvencemi, které jsem naměřila během svých dlouholetých výzkumů (všechny tyto frekvence je opravdu možné na Super Ravo Zapperu k mému překvapení nastavit). Váš Zapper představuje naprosto revoluční funkci – možnost velmi jemného a plynulého posunu frekvencí od horního po spodní pásmo příslušné frekvence mikroorganismu. Tato funkce zajišťuje, že mikroorganismus i při možnosti jeho mutace (například množením... a tedy možným pozměněním svojí frekvence), bude zasažen a zlikvidován. Posun frekvence je opět možno samostatně nastavit - např.0,001 Hz/sec až v kHz/sec, současně s časem zappingu a odměřením pauzy mezi příslušnými terapiemi. Tento frekvenční posun je vynikajícím pomocníkem při zappingu, který přesahuje 10–20minutové působení, u těchto delších působení jsou výsledky dle mých nejnovějších výzkumů výrazně lepší. Po této době je většina přístrojů víceméně neúčinná, neboť dochází k vyrovnání elektrochemických reakcí na působící frekvenci a mikroorganismus, na který je zapping zacílen, je mimo nebezpečí. Pokud je však frekvence v neustálém posuvu, k vyrovnání elektrochemických reakcí nemůže dojít a dle mých výzkumů ničení patogenních mikroorganismů pokračuje po celou dobu zappingu. Při pokusech, které jsem sama s vaším generátorem frekvencí Super Ravo Zapperem prováděla, jsem zjistila, že plísně na nohách, rukách a ve vlasech likviduje Super Ravo Zapper zcela spolehlivě. Bradavice odpadnou již po několika aplikacích (aplikace ale musí být vedena přímo do středu bradavice). I další aplikace poukazují na jeho výjimečnost. Znovu musím konstatovat, že máte skvělý a naprosto unikátní frekvenční generátor, který je pro postupy, které jsem popsala ve svých knihách, více než vhodný. Víte, že Váš předchozí typ (Ravo Zapper - pozn. Z-technology s.r.o.) stál za tím, že jsem vám poskytla autorská práva na svou poslední knihu – Léčení a prevence všech druhů rakoviny. Děláte velice prospěšnou práci a já jsem osobně ráda, že firmy jako je vaše, existují. Zatím se ve světě o Super Ravo Zapperu moc neví, ale tuším, že velice brzy bude velice oblíbeným a hojně prodávaným přístrojem ve všech zemích celého světa."

Opakujeme, že výše uvedený text je přímo od Dr. Huldy Regehr Clarkové, a ne tedy od Z-technology s.r.o. Nedeklarujeme tedy, že Super Ravo Zapper je zdravotnický prostředek, ale pouze zveřejňujeme popis našeho frekvenčního generátoru třetí osobou, která měla Super Ravo Zapper k dispozici.

Minuta působení plazmového generátoru = 6,- Kč