Reconnection (opětovné připojení)

Velmi často se stává, že lidé ztrácí přirozené spojení s naší Zemí a makrokosmem, jehož jsme součástí. Příčin je celá řada a způsob, jak to poznat je znám také. The Reconnection si můžete představit jako opětovné připojení na frekvence makrokosmu. Zde ovšem v jiném spojení, než je tomu u metody Reconnective Healing a také způsob provedení terapie je jiný. Na rozdíl od Reconnective Healing se the Reconnection provádí pouze jednou za život, ve dvou po sobě následujících dnech. Na první i druhý den si budete muset rezervovat hodinku času. Existuje celosvětový seznam lidí, do kterého budete zapsáni v případě, že Vám opětovné připojení bude provedeno.

Možná máte problém si představit, k čemu Vám opětovné připojení bude dobré. Pokusím se o velmi jednoduché vysvětlení. Procesem připojení se Váš organizmus stává vnímavějším pro lepší situace a příležitosti, kterých dokážete lépe využít. Máte větší šanci si podvědomě vybrat lepší cestu. Jinými slovy se dá říci, že získáváte větší šanci být častěji na správném místě ve správnou dobu, a navíc s tím správným nápadem. Svědectví lidí potvrzují funkčnost celé metody a pozitivní vliv na život, který žijí. Musím ovšem dodat, pokud čekáte změnu ze dne na den, asi se nedočkáte. Jako všechny podobné metody (Feng-Shui, Yi-Jing, harmonizace Qi a další), potřebuje i tato svůj čas, aby se mohla projevit a potřebný čas není u každého stejný. Většinou jde o nenápadný pomalejší proces. Na druhou stranu, po pomalejším rozjezdu se člověk může dostat velmi rychle do víru pozitivních změn, jakmile se objeví vhodná příležitost.  

Metoda opětovného připojení je stejně jako Rekonektivní léčení, dílem amerického lékaře Erica Pearla, který stanovil jednotnou cenu pro všechny terapeuty, založenou na symbolice čísel. Cenu 333,- dolarů by měl každý praktik respektovat a dodržovat. Tato částka se přepočítává z kurzu dolaru v dané zemi, kde bylo opětovné připojení provedeno.